2 maja 2019

Rejestracja

UWAGA!
 Termin rejestracji (bezpłatnej) dla pracowników MOPS, NGO, Policji i pielęgniarek geriatrycznych został przedłużony
do 7.06.2019

Zgłoszenie należy wysłać na adres: experts-conference@up.krakow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2019

 Prosimy o dokonanie opłaty  dopiero po uprzedniej akceptacji zgłoszenia przez organizatorów!!

Opłata konferencyjna (symboliczna): 200 zł

 Dane do przelewu:

Bank Pekao SA oddział w Krakowie

71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

z dopiskiem w tytule przelewu : DK 391 oraz imię, nazwisko uczestnika.

    * Fakturę będzie można odebrać w dniu konferencji podczas rejestracji

    * Pola wymagane